Ledi Group Oy

Runtech Systems Oy, Kolho

LED-valaistuksella säästöä sähkönkulutukseen 60 %.

Runtech Systems Oy:n Kolhon komposiittitehtaan valaistus muutettiin nykyaikaiseksi LED-valoilla Ledi Groupin toimesta. Kolhon tuotantotilat kartoitettiin, ja asiakkaan toivomusten perusteella laadittiin valaistussuunnitelma. LED-valaistus asennettiin yksi yhteen -periaatteella, jolloin turhilta kaapelointikustannuksilta vältyttiin.

Työ suoritettiin välttämällä tuotantoa koskevia viivästyksiä ja keskeytyksiä. Säästöä sähkönkulutuksen osalta vanhoihin loisteputkivalaisimiin verrattuna syntyi välittömästi noin 60 % – siitä huolimatta, että valaistusvoimakkuutta lisättiin lähes 50 %. Runtech Systems Oy:n työntekijät olivat erityisen hyvillään huomattavasti parantuneen valaistuksen johdosta. Työntekijähaastatteluiden perusteella kävi ilmi, että työssä jaksamisen ja työturvallisuuden koettiin parantuneen.

”Ledi Group asensi meille uuden valaistuksen LED-valaistustuotteilla. Asennus sujui meidän kannaltamme todella hyvin, tuotannollemme ei koitunut viivästyksiä eikä hankaluuksia. Asennus tapahtui valorampeittain, jolloin suuri osa valoista oli käytössä koko ajan. Työntekijöiden ja omien havaintojeni perusteella työympäristö on nyt viihtyisämpi sekä työturvallisuus ja työssä jaksaminen on parantunut. Suosittelen.”

Timo Mäkelä
Production Manager | Runtech Systems Oy Kolho